Praeitą kartą aš pradėjau nagrinėti Enterprise Library validavimo bloką, o šiandien, kaip ir žadėjau, parodysiu kaip tuos pačius validavimo ribojimus ir sąlygas galima apibrėžti ne tiesiogiai klasėje, bet app.config (web.config) failuose.

Pirma reikia sukurti tuščią app.config (web.config) failą ir ant jo paspausti dešiniu klavišu:

Enterprise Library patogiai integruojasi į Visual Studio aplinką, todėl vietoje rankinio failų konfigūravimo, galima pasinaudoti siūlomu Enterprise Library konfigūravimo įrankiu.

Dabar prie konfigūracijos reikia pridėti validavimo bloko sekciją

Tuščiame validavimo bloke nurodome objekto tipą (tipus), kuriam norime apibrėžti validavimo sąlygas

Pasirinktam tipui sukuriame tuščią apribojimų rinkinį ir nurodome visas savybes, kurioms apibrėšime validavimo sąlygas

Dabar belieka kiekvienai savybei nurodyti norimą validatorių (validatorius)

Tinkamai sukonfigūravus visas validavimo taisykles, app.config (web.config) failas klasei Knyga atrodys tokiu būdu:

Kada verta konfigūruoti validavimo sąlygas aprašytu metodu? Realiai egzistuoja dvi situacijos:

  • reikalavimai objektų savybių ribojimams keičiasi gana dažnai, todėl apsimoka viską turėti vienoje vietoje
  • neturime priėjimo prie klasės, kuriai norime aprašyti validavimo taisykles, kodo.

Minėtas grafinio konfigūravimo principas yra vienodas visiems Enterprise Library aplikacijų blokams, todėl ši patirtis bus naudojama ir su kitais blokais. Tikiuosi straipsnis buvo jums naudingas ir kaip visada laukiu atsiliepimų.

Rodyk draugams