Paskutinius keletą vakarų aš praleidau nagrinėdamas Microsoft Enterprise Library 3.1 validavimo bloką. Validamo blokas leidžia apibrėžti objektų savybių validavimo sąlygas, taip užtikrinant jų korektiškumą. Kita validavimo bloko paskirtis - atskirti validavimo sąlygų aprašymą nuo pačio validavimo proceso.

Norint pradėti naudoti validavimo bloką, pirma prie projekto reikia prijungti dvi Enterprise Library bibliotekas: Enterprise Library Shared Library ir Enterprise Library Application Block …

…bei įterpti tokį using sakinį:

Kaip pavyzdį, aš naudosiu klasę Knyga su savybėmis Pavadinimas ir ISBN:

Tarkime, iš duomenų bazės ateina tokie apribojimai laukui Pavadinimas: jis negali būti NULL bei jo maksimalus ilgis negali viršyti 256 simbolių. Pasinaudojant validavimo bloko validatoriais, šiuos apribojimus galima aprašyti taip:

Apribojimas laukui ISBN ateina ne iš duomenų bazės, bet iš dalykinės srities. ISBN numeriui patikrinti galima pasinaudoti reguliariųjų išraiškų validatoriumi:

Tokio objekto validavimas galėtų atrodyti taip:

Kaip matyti, Enterprise Library validavimo blokas leidžia atskirti objektų savybių validavimo sąlygas nuo tiesioginio objektų validavimo, kas padaro šį bloką vertingu daugelyje aplikacijų. Artimiausiu metu aš parodysiu kaip tuos pačius apribojimus galima apibrėžti ne pačioje klasėje, bet web.config (app.config) failuose, taip dar labiau padidinant lankstumą.

Rodyk draugams