Trečiadienis pasižymėjo temų įvairove: pradedant ASP.NET ir baigiant .NET Micro Framework. Pirmasis pristatymas „Building Highly Scalable ASP.NET Web Sites by Exploiting Asynchronous Programming Models“ buvo skirtas ASP.NET 2.0 asinchroninio modelio aptarimui (nepainioti su AJAX). Jo metu buvo aptarta:

  • ASP puslapio Page direktyvos atributas Async, įgalinantis asinchroninį duomenų apdorojimą
  • AddOnPreRenderCompleteAsync metodas, kuris asinchroniškai vykdo nurodytą kodą (pavyzdžiui, kreipinį į duomenų bazę) atskiroje gijoje
  • PageAsyncTask objektas, kurio dėka galima asinchroniškai vykdyti kelis nurodytus kodo fragmentus
  • IHttpHandler interfeiso asinchroninis analogas IHttpAsyncHandler
  • HTTP modulio ProcessRequest metodo asinchroniniai analogai BeginProcessRequest ir EndProcessRequest

Interaktyvios sesijos „Unit Testing Tips and Techniques with Visual Studio 2008 and the .NET Framework“ metu buvo aptarti praktiniai grafinės aplinkos, priėjimo prie duomenų, gijų ir Mock objektų testavimo aspektai bei palyginti populiariausi .NET testavimo karkasai: NUnit, MbUnit ir MSTest. Ypač patiko pasiūlymas testavimo metodų vardus sudarinėti pagal tokį šabloną: TestuojamoMetodoPavadinimas_Scenarijus_Elgsena.

Likusios prezentacijos buvo labiau pažintinio pobūdžio. „Entity Framework: Application Patterns“ pristatymo metu buvo aptarti Entity Framework panaudojimo scenarijai dviejų-ir trijų-sluoksnių programose bei Windows Communication Foundation servisuose. „Small is Beautiful. Building Solutions with .NET Micro Framework“ sesijos metu buvo demonstruojamos .NET Micro Framework galimybės. .NET Micro Framework yra skirtas įvairių tipų integruotiems įrenginiams programuoti.

Taigi tiek šiam kartui!

Rodyk draugams